Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Na kojoj razdaljini od obilježenog pješačkog prelaza vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo?   Manjoj od 5 m
   Manjoj od 15 m

2) Vuča natovarenog teretnog vozila sa priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora sa priključnim vozilom dozvoljena je samo:


   Do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta
   Izuzetno i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu
   Vuča natovarenog teretnog vozila nije dozvoljena
   Vuča natovarenog teretnog vozila je dozvoljena bez ikakvih uslova


3)

Ako je vozač zbog saobraćajne nezgode prinuđen da zaustavi ili parkira vozilo na obilježenom pješačkom prelazu ili na razdaljini manjoj od 5 m od tog prelaza, u naselju, dužan je:   Postaviti znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut), iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju, na udaljenosti manjoj od 10 metara
   Postaviti znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut), iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju, na udaljenosti koja ne smije biti manja od 10 metara
   Postaviti znak kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut), iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju, na udaljenosti koja ne smije biti manja od 50 metara

4)

Znakovi po kojima su dužni postupati svi učesnici u saobraćaju, moraju se ponovo postaviti nakon svakog ukrštanja puteva, odnosno spajanja sa drugim putem, i to:   Znakovi opasnosti
   Znakovi izričitih naredbi, ako izričita naredba važi i poslije takvog ukrštanja

5)

Da li se na znakovima turističke signalizacije mogu koristiti simboli koji se upotrebljavaju na saobraćajnim znakovima iz grupe znakova obavještenja?   Da
   Ne

6)

Preglednost podrazumijeva:   Prostor koji učesnik u saobraćaju može da vidi sa mjesta na kojem se nalazi
   Mjesto na raskrsnici sa kojeg vozač vidi ulijevo i desno najmanje 25 m
   Mjesto na raskrsnici sa kojeg vozač vidi ulijevo najmanje 25 m

7) Stiker-naljepnica je:


   Dokaz o izvršenom tehničkom pregledu
   Dokaz o plaćenoj putarini
   Dokaz o izvršenoj registraciji vozila

8)

U kojem periodu vozač može preuzeti privremeno oduzetu vozačku dozvolu od organa čije je ovlašteno lice dozvolu oduzelo?   U roku od 48 h.
   U roku od 24 h.
   U roku od tri dana

9)

Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, prepreka i oštećenja kolovoza spadaju u:   Saobraćajnu opremu puta
   Svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju i svjetlosne oznake
   Horizontalnu saobraćajnu signalizaciju na kolovozu i drugim površinama

10)

Da li je ispred linije zaustavljanja na kolovozu obavezno ispisivanje riječi „STOP”?   Ne
   Da

11)

Organizovana kolona pješaka, kada se kreće po kolovozu, mora da se kreće:   Uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja
   Uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja

12)

Pješak koji gura bicikl po kolovozu mora se kretati:   Uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja
   Uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja

13)

Na kojoj udaljenosti od prelaza puta preko željezničke pruge u nivou se postavlja saobraćajni znak „Andrejin krst“?   Na udaljenosti od 15 m od najbliže šine
   Na udaljenosti koja ne može biti manja od 3 m niti veća od 10 m od najbliže šine

14)

Kako su dužni postupati pješaci ako im u susret dolazi vozilo sa pravom prvenstva prolaza?   Omogućiti vozilu nesmetan prolaz
   Nastaviti se kretati jer pješak ima prednost

15) Nosivost je dozvoljena masa do koje vozilo smije da se optereti:


   Prema vučnim osobinama vozila
   Prema deklaraciji proizvođača vozila
   Prema deklaraciji proizvođača tereta kojeg prevozi

16)

Kako treba postupiti vozač kad prilazi vozilom obilježenom pješačkom prelazu na kome saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova niti znakovima ovlaštenog lica?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Prilagoditi brzinu vozila, tako da u slučaju potrebe može blagovremeno zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prelaz ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pređu preko pješačkog prelaza

17)

Kako treba postupiti vozač vozila koji nailazi na zaustavljen autobus na kolovozu sa dvije saobraćajne trake u koji ulaze ili izlaze djeca?   Obavezno smanjiti brzinu kretanja vozila
   Obavezno zaustaviti vozilo
   Koristiti zvučni signal i nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću

18)

Vozač koji namjerava da na putu, vozilom kojim upravlja, izvrši radnju skretanja udesno smije započeti takvu radnju samo:   Ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu
   Ako vodi računa o pravcu i brzini kretanja vozila
   Ako upravlja vozilom sa upaljenim dugim svjetlima

19)

Ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, na putu u naselju, vozač ne smije upravljati vozilom brzinom većom od:   50 km/h
   40 km/h

20)

Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan propustiti vozilo:   Koje dolazi sa njegove desne strane, osim ako saobraćajnim znakom na putu nije drugačije određeno
   Koje se kreće sporije
   Koje dolazi sa njegove lijeve strane

21)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija kružno
   Kružni tok saobraćaja

22)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Vremensko ograničenje parkiranja
   Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja
   Parkiralište

23)

Kako ćete postupiti prilikom nailaska na saobraćajni znak sa dopunskom tablom, ukoliko nastavljate kretanje vozilom pravo?   Propustiću vozila koja se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza
   Obavezno ću se zaustaviti
   Propustiću samo vozila sa desne strane

24)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Da upravljamo vozilom po jednosmjernom putu
   Da ne smijemo skrenuti udesno ili ulijevo
   Da je zabranjen saobraćaj iz suprotnog smjera

25)

Kako postupate za vrijeme upravljanja vozilom nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Smanjujete brzinu kretanja vozila jer nailazite na oštru krivinu udesno
   Izbjegavate kočenje u krivini
   Povećavate brzinu kretanja vozila

26)

Na šta vas upozorava crvena kontrolna lampica na instrument-tabli, ako vam se upali za vrijeme kretanja vozilom, kao na slici?   Višak ulja u motoru;
   Kvar u sistemu za podmazivanje motora ili nedostatak ulja u motoru

27)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Zabrana prelaza za bicikl
   Obilježeni prelaz biciklističke staze

28) Kako treba postupiti prilikom nailaska vozilom na ovlašteno lice koje u vašem smjeru kretanja daje znak kao na slici?


   Izvršiti radnju skretanja udesno;
   Izvršiti radnju skretanja ulijevo;
   Obavezno se zaustaviti.

29)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Mjesto gdje se nailazi na oštru krivinu;
   Mjesto gdje se nailazi na blagu krivinu;
   Mjesto gdje se izvode radovi na putu

30)

Kako treba postupati za vrijeme upravljanja vozilom i nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno se zaustaviti, i krenuti ako nema vozila na putu sa prvenstvom prolaza
   Usporiti i bez zaustavljanja proći raskrsnicu, ako nema vozila na putu sa prvenstvom prolaza

31) Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   Povećati brzinu kretanja vozila
   Obratiti pažnju na postupke vozača vozila iz suprotnog smjera
   Propustiti vozilo iz suprotnog smjera, a zatim proći dionicu na kojoj je suženje puta

32)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Proći prvi kroz raskrsnicu jer nastavljate kretanje vozilom pravo
   Propustiti oba vozila
   Proći drugi kroz raskrsnicu
   Propustiti samo crveni automobil


33)

Kako ćete postupiti ako se krećete putem na kome se izvode radovi u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Zaustaviti se jer se izvode radovi na saobraćajnoj traci kojom se krećem vozilom
   Nastaviti kretanje vozilom jer je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo

34) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ukoliko upravljate crnim utomobilom?


   Obavezno se zaustaviti
   Nastaviti kretanje vozilom uz povećani oprez
   Obavezno izvršiti radnju skretanja udesno

35)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou kada se crvena svjetla počinju naizmjenično da pale?   Nastaviti kretanje vozilom dok se polubranik još nije spustio
   Zaustaviti vozilo ispred pružnog prelaza i sačekati prolazak voza

36) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   Propustiti pješake koji prelaze preko pješačkog prelaza
   Proći prije pješaka
   Propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera

37) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   propustiti oba vozila;
   propustiti samo crveno vozilo;
   proći prvi kroz raskrsnicu.

38) Kako ćete postupiti na raskrsnici u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   proći prvi kroz raskrsnicu;
   propustiti oba vozila;
   propustiti samo crveno vozilo.

39) Kako ćete postupiti na raskrsnici u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   propustiti autobus;
   proći kroz raskrsnicu prije autobusa.

40)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako je na semaforu upaljeno crveno svjetlo i dopunska strelica za skretanje udesno?   propustiti crveno vozilo koje dolazi sa lijeve strane;
   proći kroz raskrsnicu prije crvenog vozila;
   izvršiću radnju skretanja udesno nakon crvenog vozila.