Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Vozač koji je mlađi od 21 godine starosti ili koji ima manje od tri godine vozačkog iskustva smatraće se da je pod djelovanjem alkohola ako mu količina alkohola u krvi iznosi:   0,5 g/kg
   0,3 g/kg
   0,0 g/kg

2)

Za vrijeme upravljanja vozilom koje je označeno „probnim“ tablicama vozač mora imati
kod sebe   Važeću potvrdu uz probne tablice, koju je dužan pokazati na zahtjev ovlaštenog lica
   Dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice.

3)

Tehnički pregled motornih i priključnih vozila obavlja se:   Radi provjere da li motorno ili priključno vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju
   Radi utvrđivanja vlasništva vozila

4)

Vlasnik vozila, ako ne produži registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticanja važenja potvrde o registraciji, dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu:   U roku od 10 dana
   U roku od 8 dana
   U roku 48 h.

5)

Lice koje se zatekne ili naiđe na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povrijeđenih:   Dužno je da ukaže pomoć licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi
   Ne smije pružati pomoć povrijeđenima do dolaska zdravstvenih radnika

6)

Manja materijalna šteta je:   Šteta koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi na vozilima u kojoj su se vozači dogovorili o izmirenju međusobnih obaveza,bez obzira na visinu štete
   Šteta u saobraćajnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu

7)

Saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je:   Obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na određenim mjestima na putevima višeg ranga, kao i u tunelima i galerijama, namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila
   Uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja
   Dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu

8)

Saobraćajna traka za ubrzavanje je:   Dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza
   Dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila u saobraćaj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva sa objekata pored puteva
   Dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj dva reda vozila

9)

Sva motorna vozila starosti dvije i više godina, radi učestvovanja u saobraćaju na javnom putu, podliježu obavezi redovnog tehničkog pregleda:   Svaka 24 mjeseca
   Svakih 18 mjeseci
   Svakih 12 mjeseci

10)

Smanjena vidljivost postoji kada:   Zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 200 m na putu izvan naselja, odnosno od najmanje 100 m u naselju
   zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 300 m na putu izvan naselja, odnosno od najmanje 200 m u naselju
   zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika vozač ne može jasno da uoči druge učesnike u saobraćaju na udaljenosti od najmanje 250 m na putu izvan naselja, odnosno od najmanje 150 m u naselju

11)

U vozačku dozvolu upisuju se:   Sve kategorije i potkategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja
   Samo one kategorije za koje je vozač položio vozački ispit
   Sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, a potkategorije samo ako to vozač naznači u zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole

12)

Na autoputu vozač ne smije da upravlja vozilom koje se kreće   Brzinom većom od 120 km/h
   Brzinom većom od 130 km/h
   Brzinom većom od brzine određene postavljenim saobraćajnim znakom

13)

Mijenjanje saobraćajne trake je   Prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i u istom smjeru
   Prolaženje vozilom pored zaustavljenog vozila koje se nalazi u saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće
   Prelaženje vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku za saobraćaj u istom smjeru radi prestrojavanja ili dozvoljenog bržeg kretanja

14)

Na putu u naselju vozač smije da upravlja vozilom brzinom:   Koja ne prelazi 50 km/h
   Koja prelazi 60 km/h
   Koja prelazi 50 km/h, ako je to saobraćajnim znakom dozvoljeno

15)

Brzi put je javni put koji   Je namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila sa jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake
   Povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine
   Ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa sa poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim prugama ili tramvajskim prugama)
   Povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine


16)

Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova, „zeleno trepćuće svjetlo“ upozorava učesnike u saobraćaju na:   Obavezno zaustavljanje pješaka i vozila
   Skoru pojavu zelenog svjetla
   Skori prestanak slobodnog prolaza
   Skoru pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla


17)

Kad upravlja motornim i priključnim vozilom vozač mora da ima kod sebe:   Važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo
   Račun ili ugovor o kupovini tog vozila
   Polisu obaveznog osiguranja tog vozila
   Potvrdu o izvršenom tehničkom pregledu tog vozila


18)

U saobraćaju na putu, po jednu registarsku tablicu imaju   Priključna vozila
   Motocikli
   Sva motorna vozila
   Laki motocikli


19)

Saobraćajna traka za usporavanje je   Dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu
   Dio puta namjenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila koja se kreću sporo i otežavaju brže odvijanje saobraćaja

20)

Zona smirenog saobraćaja je:   Područje u naselju ili van naselja u kojem se ne mogu upotrebljavati zvučni znakovi upozorenja
   Područje u naselju, obilježeno propisanim saobraćajnim znakom, u kojem vozila ne smiju da se kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka zbog dozvoljenog kretanja pješaka i dječije igre
   Područje u naselju, obilježeno propisanim saobraćajnim znakom, koje isključivo obuhvata zone oko škola i dječijih obdaništa

21)

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Smanjiti brzinu kretanja vozila do brzine hoda pješaka
   Povećati brzinu kretanja vozila

22)

Kojim vozilima je dozvoljeno kretanje putem označenim ovim saobraćajnim znakom?   Bicikl
   Putničko vozilo, teretno vozilo, autobus
   Motocikl

23)

Koja vozila se obilježavaju znakom kao na slici?   Vozila koja prevoze opasne materije
   Spora vozila

24)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Opasnost za koju nije predviđen poseban znak
   Opasnost kad se krećemo klizavim kolovozom

25)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Pravovremeno prebaciti u niži stepen prenosa
   Prebaciti u viši stepen prenosa i što više kočiti nožnom kočnicom

26)

Šta zabranjuje ovaj saobraćajni znak?   Zaustavljanje vozila
   Parkiranje vozila

27)

Koja vozila se obilježavaju oznakom kao na slici?   Teška vozila
   Vozila šira od 2,5 m

28)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera
   Dozvoljeni smjer
   Saobraćaj u oba smjera

29)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Moguće neravnine i izbočine na putu
   Opasnost od kamenja koje se odronjava na put

30)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Blizina prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja nije obezbijeđena branicima ili polubranicima
   Blizina prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja je obezbijeđena branicima ili polubranicima
   Nailazak na drveni most

31) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   2 – 1 – 3
   3 – 2 – 1
   1 – 3 – 2

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2

33) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   3 – 2 – 1
   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2

34)

Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici
mora postupiti vozač vozila broj 2?   propustiti vozilo broj 1
   proći prije vozila broj 1

35) Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici
mora postupiti vozač vozila broj 2?


   proći prije vozila broj 1
   propustiti vozilo broj 1

36) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   3 – 2 – 1
   3 – 1 – 2

37) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3

38) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   3 – 2 – 1
   2 – 3 – 1
   1 – 2 – 3

39) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   1 – 3 – 2
   1 – 2 – 3

40) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?


   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2
   1 – 2 – 3