Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Kako su dužni postupiti učesnici u saobraćaju kad naiđu na saobraćajni znak postavljen na putu?   Prema ličnoj procjeni, zavisno od konkretne saobraćajne situacije na putu.
   U skladu sa značenjem saobraćajnog znaka.

2)

Koje motorno vozilo se ne smije vući krutom vezom (rudom)?   Motorno vozilo koje nema ispravan uređaj za upravljanje
   Motorno vozilo teže od vučnog vozila, ako mu je ispravna pomoćna kočnica

3)

Upaljeno plavo rotaciono svjetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolovozu obavezuje vozače:                                                                         Da polukružno okrenu vozilo
   Da smanje brzinu kretanja vozila
   Da ubrzaju kretanje vozila
   Da po potrebi zaustave vozilo


4)

Kako ćete postupiti u situaciji kad se, za vrijeme vožnje u naselju, vozilo javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježeno vozilo kojim se obavlja organizovani prevoz djece uključuje na javni put sa stajališta?                                                                                                                                     Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Prema potrebi zaustaviti vozilo i omogućiti uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza odnosno vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece
   Nastaviti kretanje vozilom bez obzira na vozilo koje izlazi sa stajališta

5)

Nasloni za glavu na sjedištima u putničkim vozilima služe za:   Zaštitu glave vozača i putnika u slučaju saobraćajne nezgode
   Zaštitu vratnih pršljenova vozača i putnika u slučaju saobraćajne nezgode
   Bolju preglednost puta i veću koncentraciju vozača

6)

Na kom odstojanju i u kom položaju na kolovozu izvan naselja morate postaviti bezbjednosni trokut iza zaustavljenog vozila zbog neispravnosti?   Minimalno 150 m iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju
   Minimalno 50 m iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju
   Minimalno 100 m iza zaustavljenog vozila, u horizontalnom položaju

7)

Kako ćete postupiti neposredno prije ulaska vozilom u raskrsnicu?   Utvrditi način kako je uređeno odvijanje saobraćaja i smjerove nailaska vozila na raskrsnici
   Povećati brzinu kretanja vozila
   Propustiti vozila koja imaju prednost prvenstva prolaza

8)

Kako treba postupiti prilikom prestrojavanja vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku?   Uključiti odgovarajući pokazivač smjera
   Uvjeriti se u bezbjedno izvođenje radnje prestrojavanja
   Pravilno izvršiti radnju prestrojavanja uz povećavanje ili smanjivanje brzine kretanja vozila
   Zaustaviti vozilo i nakon toga se prestrojiti


9)

Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja lice:   Koje ima dokaz da je vozilo kojim u pravlja tehnički ispravno bez obzira na kategoriju kojoj to vozilo pripada
   Koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

10)

Šta treba vozač učiniti prije nego što pokrene vozilo?   Upoznati sva lica u vozilu sa osnovnim saobraćajnim pravilima i kaznenim odredbama
   Vezati sigurnosni pojas
   Prilagoditi sjedište i naslon za glavu

11)

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga prinuđen da zaustavi vozilo na kolovozu dužan je:            Otvoriti poklopac motora da se spriječi pregrijavanje
   Preduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila
   Vozilo što prije ukloniti sa kolovoza

12)

Koje su najčešće greške vozača zbog kojih se događaju saobraćajne nezgode   Nepoštovanje prava prvenstva prolaza
   Vožnja na dovoljnom odstojanju i rastojanju
   Propisno preticanje i obilaženje
   Nepropisna vožnja unazad

   Propisna i prilagođena brzina


13)

Vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu:   Dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja
   Zaštite životne sredine
   Udobnosti

14)

Saobraćajna traka za spora vozila je:   Dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila iz saobraćaja na putu
   Uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila koja sporom vožnjom smanjuju odvijanje saobraćaja
   Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila

15)

U priključnom vozilu za stanovanje (kamp-prikolica) dozvoljeno je prevoziti lica?   Da
   Ne

16)

Šta je parkiranje?   Prekid kretanja vozila u trajanju dužem od pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj
   Prekid kretanja vozila u trajanju do pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj
   Prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, uključujući i prekide koji se prave da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj

17)

Kolika mora biti najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu puta od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu?   2,5 m
   3 m
   4 m

18)

Vozilo koje se na kolovozu nalazi u takvom položaju, a njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo, mora se preticati:   Sa lijeve strane
   Sa desne strane

19)

Dopunska svijetleća zelena strelica postavljena na semaforu usmjerena udesno znači:   Da vozač može izvršiti radnju skretanja vozilom udesno iako je crveno svjetlo, uz uslov da propusti vozila i pješake koji se kreću putem na koji skreće
   Zabranu skretanja na raskrsnici udesno
   Obavezan smjer skretanja udesno

20)

Kako ćete postupiti prilikom upravljanja vozilom za vrijeme jakog vjetra?   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Pri mimoilaženju sa drugim vozilima držati veće rastojanje
   Povećati brzinu kretanja vozila

21)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Brzina koja je preporučena
   Najmanja dopuštena brzina kretanja vozila
   Ograničenje brzine

22)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Zabrana saobraćaja za vozila koja na točkovima koriste lance
   Označava početak dijela puta na kome motorna vozila, osim motocikla moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uslovima

23)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Obavezno se prestrojiti u desnu saobraćajnu traku
   Najava završetka preticanja

24)

Koja motorna vozila je dozvoljeno preticati na putu označenim ovim saobraćajnim znakom?   Motocikl bez prikolice i moped
   Putničko vozilo

25)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Povećavati pažnju
   Smanjiti brzinu kretanja vozila tako da se u slučaju potrebe može blagovremeno izvršiti radnja kočenja i zaustavljanja
   Nastaviti kretanje vozilom bez smanjenja brzine kretanja


26)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Prestanak ograničenja brzine od 80 km/h
   Dio puta gdje prestaje preporučena brzina od 80 km/h
   Dio puta gdje je preporučena brzina 80 km/h

27)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Mjesto gdje prestaju sve zabrane
   Put ili dio puta na kojem vozila imaju prednost prolaza prema vozilima koja se kreću putevima koji se ukrštaju, odnosno spajaju sa tim putem ili dijelom puta
   Prelazak puta preko željezničke pruge

28)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Dozvoljeni smjer
   Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera
   Put sa jednosmjernim saobraćajem

29)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Prestanak najmanje dopuštene brzine
   Prestanak preporučene brzine
   Prestanak ograničenja brzine

30)

Kako treba postupiti nailaskom na ove oznake na kolovozu?   Odustati od eventualne namjere zaustavljanja i parkiranja
   Po potrebi se zaustaviti, ali ne i parkirati
   Obavezno se zaustaviti

31)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Obavezno se zaustaviti
   Nastaviti kretanje vozilom ulijevo, nakon propuštanja vozila koja dolaze sa desne strane
   Nakon što se na semaforu upali zeleno svjetlo, nastaviti kretanje vozilom ulijevo
   Nakon što se na semaforu upali zeleno svjetlo, nastaviti kretanje udesno


32)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   povećati pažnju zbog nailaska na ukrštanje odnosno spajanje puta sa prednošću prolaska sa sporednim putem;
   obavezno nastaviti kretanje vozilom pravo;
   skrenuti udesno na sporedni put ili nastaviti kretanje vozilom pravo.

33)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Obratiti pažnju na moguću djecu na putu ili u blizini puta, a brzinu kretanja vozila prilagoditi trenutnim uslovima saobraćaja, s tim da brzina ne smije biti veća od brzine određene saobraćajnim znakom
   Obratiti pažnju samo ako se djeca nalaze na putu, a brzinu prilagoditi trenutnim uslovima saobraćaja

34)

Kako treba postupiti vozač motocikla u saobraćajnoj situaciji kao na slici, ako je na vozilu javnog gradskog prevoza putnika uključen lijevi pokazivač smjera?   nije dužan omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj;
   dužan je omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj;
   nije dužan omogućiti autobusu uključivanje u saobraćaj jer se autobus nalazi na sporednom putu.

35)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici vozač putničkog automobila:   Ne smije da izvrši radnju kretanja vozilom unazad, jer čini prekršaj
   Smije izvršiti radnju kretanja vozilom unazad, jer se nalazi neposredno uz mjesto za zaustavljanje vozila

36)

Kako treba postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Obavezno se zaustaviti pa nastaviti kretanje vozilom ulijevo ili udesno;
   Nastaviti kretanje vozilom nakon propuštanja vozila koja dolaze samo sa desne strane;
   Nastaviti kretanje vozilom ulijevo ili udesno nakon propuštanja propuštanja svih vozila koja se kreću putem na koji se uključujem.

37)

Kako treba postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako vozilom prolazite pored dva postavljena saobraćajna znaka?   Prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da ona ne prelazi 50 km/h
   Obratiti pažnju na pješake, jer saobraćajni znak ukazuje na blizinu pješačkog prelaza;
   Nastaviti kretanje vozilom uz prethodno propuštanje pješaka.

38)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako kretanje vozilom nastavljate pravo, na raskrsnici puteva iste važnosti na kojoj uređaji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova nisu u funkciji?   Pažljivo proći vozilom kroz raskrsnicu
   Propustiti vozila koja dolaze i sa lijeve i sa desne strane
   Propustiti vozila koja dolaze sa desne strane
   Propustiti vozila iz suprotnog smjera koja namjeravaju skrenuti ulijevo


39)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici učesnici u saobraćaju će proći kroz raskrsnicu sljedećim redoslijedom:   Oba bicikla, crveni automobil, zeleni automobil
   Zeleni automobil, crveni automobil, pa bicikli
   Oba bicikla, zeleni automobil, crveni automobil

40)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici vozač vozila koje se nalazi u srednjoj saobraćajnoj traci:      Mora nastaviti kretanje vozilom pravo, jer nije pravovremeno izvršio radnju prestrojavanja
   Ne smije izvršiti radnju skretanja ulijevo, jer čini prekršaj
   Sačekaće sva vozila da skrenu ulijevo, a potom izvršiti radnju skretanja ulijevo