Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Zbog čega je upravljanje pod dejstvom alkohola vozilom opasno?   Skraćuje se zaustavni put vozila
   Daje lažni osjećaj sigurnosti vozaču
   Skraćuje vrijeme reagovanja vozača
   Teže se procjenjuje odstojanje između vozila

   Produžuje vrijeme reagovanja vozača


2)

Puna uzdužna razdjelna linija na kolovozu, označava zabranu:   Kretanja vozila po toj liniji
   Prelaska vozila preko te linije
   Kretanja vozila unazad

3)

Kako očekivanje opasnosti utiče na bezbjednost prilikom upravljanja vozilom?   Povećava pažnju
   Smanjuje pažnju
   Produžava vrijeme reagovanja vozača
   Skraćuje vrijeme reagovanja vozača

   Skraćuje dužinu zaustavnog puta vozila


4)

Koje su najčešće očekivane greške vozača pod dejstvom alkohola?   Nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila
   Pravilno vršenje radnje mimoilaženja
   Poštovanje saobraćajnih pravila i propisa
   Nepravilno vršenje radnje preticanja ili obilaženja


5)

Gdje je zabranjeno vršiti radnju polukružnog okretanja?   Tamo gdje je to saobraćajnim znakom zabranjeno
   U naselju
   U tunelu
   Na autoputu, putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i brzom putu


6)

Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo vozači se mimoilaze:   Sa svoje lijeve strane
   Sa svoje desne strane

7)

Šta je naselje?   Skup ulica koje se međusobno ukrštaju ili spajaju, između kojih se nalaze redovi ili grupe zgrada čije su granice označene saobraćajnim znakovima
   Prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze sa jedne ili sa obje strane puta, dajući mu izgled ulice i čije granice određuje nadležni organ za upravljanje putevima saobraćajnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta

8)

Mrežu javnih puteva, zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja, čine:   Magistralni putevi i regionalni putevi
   Šumski i zemljani putevi na neuređenim površinama
   Ulice u naseljima i gradovima

9)

Kad na putu sa dvije saobraćajne trake za saobraćaj u oba smjera trebate upravljati vozilom što bliže desnoj ivici kolovoza?   Kada nas pretiče drugo vozilo
   Kod mimoilaženja sa drugim vozilom
   Kad vršite radnju preticanja vozila

10)

Kako ćete postupiti ako je autobus kojim se vrši organizovani prevoz djece zaustavljen je na kolovozu zbog ulaska djece?   Nastaviti kretanje sa povećanom opreznošću
   Obavezno zaustaviti vozilo
   Ne obraćati pažnju na autobus.

11)

Zeleno trepćuće svjetlo služi za?   Upozoravanje učesnika u saobraćaju na skori prestanak zabrane prolaska i na pojavu zelenog svjetla
   Upozoravanje učesnika u saobraćaju na prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla

12)

Motornim vozilom ne smije da se vuče?   Bicikl
   Laki motocikl
   Motocikl sa bočnom prikolicom
   Motocikl bez bočne prikolice


13)

Kako se ponašaju djeca u saobraćaju?   Teško procjenjuju brzinu kretanja i udaljenost vozila
   Spontano i nepredvidivo
   Smišljeno i predvidivo

14)

Kad se vozaču može izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju 
od jednog do četiri mjeseca?   Aко upravlja vozilom u saobraćaju na putu, a kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi do 1 g/kg
   Ako odbije da se podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava ili aparata ili stručnom pregledu radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazavane dejstvom alkohola
   Aко upravlja vozilom u saobraćaju na putu, a kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi od 1 g/kg do 2 g/kg

15)

Koji organ u BiH izdaje ovlaštenje za izdavanje međunarodne vozačke dozvole?   Auto-moto klubovi
   Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
   Auto-moto društva

16)

Krutom vezom (rudom) ne smije da se vuče motorno vozilo:   Koje ima ispravan uređaj za upravljanje
   Koje je teže od vučnog vozila, ako mu je neispravna pomoćna kočnica

17)

Pravo da upravlja motornim vozilom za kategorije A, B i BE stiče lice koje ima:   16 godina
   17 godina
   18 godina
   19 godina


18)

Vozača kojem je u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH određeno najmanje sedam kaznenih bodova nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji će:   Pozvati na predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa
   Oduzeti mu vozačku dozvolu u trajanju od 30 dana
   Oduzeti mu vozačku dozvolu u trajanju od 60 dana

19)

Pravo da upravlja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljedeće uslove:    Da je fizički i psihički sposobno da upravlja motornim vozilom
   Da nema navršene godine života određene zakonom zavisno od kategorije odnosno potkategorije vozila
   Da je položilo vozački ispit iz upravljanja motornim vozilom određene kategorije ili potkategorije
   Da mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje motornim vozilom


20)

Motorno vozilo na putu dozvoljeno je vući:   Pomoću užeta, ako su mu neispravni uređaji za zaustavljanje ili upravljanje
   Pomoću krute veze (rude)
   Pomoću automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom i oslanjanjem
   Vješanjem vozila na vučno vozilo


21)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Mjesto od kog počinje autoput
   Mjesto od kog počinje put rezervisan za saobraćaj motornih vozila
   Mjesto od kog počinje brzi put

22)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Položaj puta sa pravom prvenstva prolaza
   Obavezno skretanje ulijevo
   Prvenstvo prolaza u svim smjerovima

23)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije upravljati vozilom brže od brzine hoda pješaka budući da je dječija igra dopuštena
   Mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem je dozvoljeno upravljati vozilom brže od brzine hoda pješaka

24)

Kako treba postupiti prilikom nailaska vozilom na ovlašteno lice koje u vašem smjeru kretanja daje znak kao na slici?   Povećati brzinu kretanja vozila
   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Zaustaviti vozilo

25)

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Nastaviti kretanje vozilom jer imam prednost u odnosu na vozila iz suprotnog smjera
   Nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću u odnosu na vozila iz suprotnog smjera
   Ne nastaviti kretanje vozilom, jer je zabranjen saobraćaj vozilima iz smjera prema kome je okrenut znak

26)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Mjesto na kojem se nalazi obilježeni pješački prelaz
   Blizina mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješački prelaz
   Posebno izgrađena pješačka staza

27)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Prevoj puta
   Suženje puta

28)

Kako ćete postupiti prilikom nailaska vozilom na ovlašteno lice koje u vašem smjeru kretanja daje znak kao na slici?   povećati brzinu kretanja vozila;
   zaustaviti vozilo;
   smanjiti brzinu kretanja vozila.

29)

Sta označava crvena kontrolna lampica ako vam se upali za vrijeme kretanja vozilom, kao na slici?   kvar u sistemu za punjenje akumulatora;
   kvar u sistemu za osvjetljenje puta.

30)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   ukrštanje puteva iste važnosti;
   ukrštanje puta sa sporednim putem pod pravim uglom.

31)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Proći prvi kroz raskrsnicu
   Proći zadnji kroz raskrsnicu
   Proći prije crvenog vozila kroz raskrsnicu
   Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera


32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2

33)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Proći prvi kroz raskrsnicu jer imate prednost
   Propustiti oba vozila i zadnji proći kroz raskrsnicu
   Propustiti vozilo hitne pomoći koje daje svjetlosne znakove, a zatim proći kroz raskrsnicu

34)

Kako treba postupiti vozač putničkog automobila u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako ako se vozač autobusa uključuje u saobračaj sa stajališta?   Smanjuje brzinu kretanja i omogućuje uključivanje autobusa u saobraćaj
   Zvučnim znakom upozorava vozača autobusa da ga propusti jer ima prvenstvo prolaza
   Prolazi pored autobusa jer ima prednost

35)

Kako treba postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Proći prvi kroz raskrsnicu
   Propustiti autobus
   Proći kroz raskrsnicu prije vozila sa lijeve strane
   Proći kroz raskrsnicu prije autobusa, jer vrši radnju skretanja ulijevo


36)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici
ako se vozač autobusa uključuje sa autobuskog stajalista.   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Povećati brzinu kretanja vozila i proći prije autobusa
   Po potrebi zaustaviti vozilo i omogućiti vozaču autobusa da se bezbjedno uključi u saobraćaj

37)

Kako ćete postupiti, ako je autobus, označen kao na slici, zaustavljen na kolovozu zbog ulaska i izlaska djece?   Ako se krećem vozilom iza autobusa, zaustaviti se;
   Ako se krećem vozilom iza autobusa, nastaviti kretanje vozilom;
   Ako se krećem vozilom u susret autobusu, nastaviti kretanje vozilom;
   Ako se krećem vozilom u susret autobusu, zaustaviti se.


38)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom približavanja raskrsnici?     Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera kretanja, i ima namjeru izvršiti radnju skretanja udesno
   Proći prvi kroz raskrsnicu
   Proći drugi kroz raskrsnicu
   Propustiti vozilo koje dolazi sa desne strane


39)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Proći prvi kroz raskrsnicu jer nemate nikoga sa desne strane
   Propustiti vozilo koje dolazi sa lijeve strane
   Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera kretanja
   Proći drugi kroz raskrsnicu


40)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Propustiti crveno vozilo
   Proći kroz raskrsnicu prije crvenog vozila
   Proći istovremeno sa crvenim vozilom kroz raskrsnicu