Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Vuča natovarenog teretnog vozila sa priključnim vozilom ili bez priključnog vozila, odnosno traktora sa priključnim vozilom dozvoljena je samo:                            Do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta
   Izuzetno i do prvog mjesta na kojem može da se otkloni kvar na vozilu
   Vuča natovarenog teretnog vozila nije dozvoljena
   Vuča natovarenog teretnog vozila je dozvoljena bez ikakvih uslova


2)

Teret na vozilu ne smije da pređe najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila za više od:   0,25 m
   0,50 m
   1,00 m
   Jednu šestinu svoje dužine


3)

Širina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvat tereta, kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, izuzimajući uređaje za čišćenje snijega i vozila namijenjenih za zimsko održavanje puteva, može biti maksimalne vrijednosti:   2,00 m
   2,50 m
   2,55 m
   4,50 m


4)

Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može da pređe najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za:   Jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor
   Jednu petinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor
   Jednu četvrtinu svoje dužine koja je kao kontinuiran teret oslonjena na tovarni prostor

5)

Vozača na vanredni ljekarski pregled rješenjem upućuje:   Radnik policije
   Organ kod koga se vozač vodi u evidenciji
   Nadležna zdravstvena organizacija

6)

Visina motornih i priključnih vozila, uključujući izmjenjive nadgradnje za prihvatanje tereta kao i svih uređaja koji se pri vožnji nalaze na vozilu, može imati maksimalnu vrijednost:   5,00m
   4,00 m
   3,00 m
   4,50 m


7)

Ako se na putu kreću dva ili više vozila koja prevoze opasne materije, odstojanje između tih vozila ne smije biti manje od:   150 m
   200 m
   280 m

8)

Ako teret na motornom ili priključnom vozilu sa bočne strane prelazi više od 20 cm vanjsku ivicu prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila mora se, noću, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, označiti svjetlom i katadiopterima koji:   Sa prednje strane daju bijelo a sa zadnje crveno svjetlo
   Sa prednje strane daju bijelo a sa zadnje narandžasto svjetlo
   Sa prednje i zadnje strane daju bijelo svjetlo

9)

Vuča neispravnog vozila koje je natovareno opasnim materijama, obavlja se pomoću:   Užeta
   Automatskih vučnih kuka sa višestepenovanom regulacijom
   Krute veze (rude)
   Naslanjanjem ili vješanjem vozila na vučno vozilo


10)

Vozač ne čini povredu propisa ako teret na vozilu kojim upravlja prelazi najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila:                                                                                Više od 1 m ali ne više od 2 m, ako je prednji dio tereta obilježen crvenom tkaninom
   Za 80 cm
   Za 100 cm
   Za dužinu koja nije propisana, ako je prednji dio tereta obilježen odgovarajućom tablom


11)

Ako je odgovarajućom metodom utvrđeno da vozač u krvi ima 0,2 g/kg,
smatra se da je pod dejstvom alkohola ukoliko upravlja vozilom:   Bilo koje kategorije
   Kategorija C ili CE
   Kategorija D ili DE
   Kategorije A


12)

Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila kojim upravlja:   Ispod 20 km/h
   Do te mjere da njegovo vozilo pričinjava smetnju normalnom odvijanju saobraćaja

13)

Vozač koji vozilom na raskrsnici skreće ulijevo, osim ako postavljenim saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, dužan je propustiti vozilo koje   Dolazi iz suprotnog smjera i na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja
   Dolazi iz suprotnog smjera i na raskrsnici skreće ulijevo

14)

Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće dužan je propustiti:   Samo bicikl
   Bicikl i moped
   Samo moped

15)

Kada je vozaču zabranjeno da započne radnju preticanja?   Ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje
   Ako se ispred njega kreće kolona vozila
   Kada je kolovoz mokar

16)

Motorno vozilo koje na putu vuče drugo neispravno motorno vozilo:   Ne smije se kretati brzinom većom od 30 km/h
   Ne smije se kretati brzinom većom od 40 km/h

17)

Vozač je dužan kada se kreće putem van naselja, prije ulaska u nepreglednu krivinu:   Danju upotrijebiti zvučni znak upozorenja
   Noću upotrijebiti svjetlosni znak upozorenja
   Uključiti uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera

18)

Svjetla za maglu koja se nalaze na zadnjoj strani vozila moraju biti:   Narandžaste boje
   Žute ili bijele boje
   Crvene boje.

19)

Iz koje saobraćajne trake ćete na raskrsnici izvršiti skretanje ulijevo ako upravljate radnom mašinom i krećete se jednosmjernom ulicom koja ima dvije obilježene saobraćajne trake?   Iz lijeve saobraćajne trake
   Iz desne saobraćajne trake

20)

Na teretnom vozilu u prostoru za smještaj tereta može se prevoziti   Najviše 10 lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju druge radnje
   Najviše 5 lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju druge radnje
   Najviše 7 lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju druge radnje

21)

Da li se na vozila smiju postavljati gume sa ekserima?   Da
   Ne

22)

Motorno vozilo koje prevozi opasne materije mora biti obilježeno sa prednje strane:   Sa dva okrugla bijela svjetla, prečnika najmanje 10 cm na gornjim uglovima vozila
   Sa dva okrugla narandžasta svjetla, prečnika najmanje 10 cm na gornjim uglovima vozila

23)

Šta znači znak „X” u gornjem redu identifikacione table za prevoz opasnih materija?   Da opasna materija burno reaguje ako dođe u dodir sa otvorenim plamenom
   Da opasna materija burno reaguje ako dođe u dodir sa vodom

24)

Motorna vozila kojima se prevoze opasne materije:   Mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila određena i obilježena
   Mogu se zaustavljati i parkirati na kolovozu

25)

Vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja mogu da učestvuju u saobraćaju na javnom putu?   Ako ispunjavaju posebne uslove koji omogućavaju bezbjedan i nesmetan saobraćaj, utvrđene u odobrenju koje je izdalo nadležno ministarstvo
   Ako se kreću po putu van naselja

26)

Pravilnik o tehničkim pregledima podrazumijeva da su laka vozila ona vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi:   3,5 t
   7,5 t

27)

U kojem se periodu obavlja redovni tehnički pregled vozila auto-škole koja su
starija od 5 godina?   Svaka 3 mjeseca
   Svakih 6 mjeseci
   Jednom godišnje

28)

Gdje se na putu postavljaju smjerokazni stubići sa bijelim reflektujućim katadiopterom?   uz desnu ivicu kolovoza;
   uz lijevu ivicu kolovoza;
   samo ispred opasnih krivina.

29)

Izdata vam je vozačka dozvola za A1 Kategoriju,
Kojim vozilima imate pravo upravljati ?   Lakim motociklom čija zapremina ne prelazi 125cm3, a snaga ne prelazi 11kW
   Triciklom i četvorociklom

30)

Kako ćete postupiti na raskrsnici
u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Propustiti autobus
   Proći kroz raskrsnicu prije autobusa

31)

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici ako je na semaforu upaljeno crveno svjetlo i dopunska strelica za skretanje udesno?   Propustiti crveno vozilo koje dolazi sa lijeve strane
   Proći kroz raskrsnicu prije crvenog vozila
   Izvršiću radnju skretanja udesno nakon crvenog vozila

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   3– 2
   3– 1
   1– 3
   2– 3


33)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici   1– 3 – 4– 2
   3– 4 – 2– 1
   1– 4 – 2– 3
   2– 4 – 1– 3


34)

Koja vozila imaju pravo  proći kroz raskrsnicu?   Bicikl
   Policijsko vozilo