Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Vozač je:    Svako lice koje se u saobraćaju na putu nalazi u vozilu
   Lice koje na putu upravlja vozilom

2)

Vozač koji upravlja „skupom vozila“ čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ne smije neprekidno upravljati vozilom:    Duže od 4,5 h
   Duže od 5 h
   duže od 9 h

3)

Kako se naziva uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednom smjeru sa jednom ili više saobraćajnih traka?    Kolovozna traka
   Kolovoz
   Saobraćajna traka

4)

Ako je vozač prinuđen zaustaviti ili parkirati vozilo na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smjera:   Dužan je obilježiti vozilo posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut)
   Nije dužan obilježiti vozilo posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trokut)
   Mora uključiti uređaj za istovremeno paljenje svih pokazivača smjera, ako je u motornom vozilu ugrađen taj uređaj.

5)

Da li se, po pravilu, od momenta prijema do momenta predaje opasne materije vozač motornog vozila smije udaljiti od vozila?   Da
   Ne

6)

Motorno vozilo koje vuče vozilo koje prevozi opasne materije, ne smije se kretati
brzinom većom od:   25 km/h
   30 km/h
   40 km/h

7)

Koja motorna i priključna vozila moraju imati gabaritna svjetla?   Motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2,8 m
   Motorna i priključna vozila koja su šira od 2,1 m

8)

Projektovanjem i gradnjom novih javnih puteva, osim lokalnih, mora se obezbijediti da podnesu osovinsko opterećenje od:   Najmanje 10 t po osovini
   Najmanje 11,5 t po osovini
   Najmanje 11 t po osovini

9)

Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje:   4,5 m od najviše tačke kolovoza
   4 m od najviše tačke kolovoza
   6 m od najviše tačke kolovoza

10)

Šta utiče na produženje puta kočenja?   Mokar kolovoz
   Suv kolovoz
   Opterećenje vozila

11)

Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu?   60 km/h
   80 km/h
   90 km/h

12)

Novoproizvedena motorna i priključna vozila, nakon tehničkog pregleda prije prve registracije, vlasnici su dužni da odvezu na redovan tehnički pregled?   U toku mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od dana prve registracije
   U toku mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od dana prve registracije
   U toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije

13)

Kako djeca najčešće reaguju u saobraćaju?   Razumno i staloženo
   U skladu sa propisima
   Spontano i nepredvidivo

14)

Kako svojim ponašanjem u saobraćaju, za vrijeme upravljanja vozilom, možete doprinijeti smanjenju saobraćajnog rizika?   Agresivnom vožnjom
   Poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa
   Defanzivnom vožnjom

15)

Pomoću užeta ne smije da se vuče motorno vozilo:   Na kojem su neispravni uređaji za osvjetljаvanje puta, označavanje vozila i za davanje svjetlosnih znakova
   Na kojem su neispravni uređaji za zaustavljanje
   Na kojem su neispravni uređaji za upravljanje

16)

Za koji period važi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom?   12 mjeseci od dana izdavanja;
   6 mjeseci od dana izdavanja.

17)

Lice koje je položilo vozački ispit i kome je izdata vozačka dozvola za kategoriju vozila A, B ili C1 ne smije dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole upravljati vozilom na autoputu brzinom većom od:   130 km/h
   70 km/h
   100 km/h
   120 km/h


18)

Zaustavljanje vozila je:   Svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj
   Svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 5 minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj

19)

Pješak je:   Lice koje se vozi na koturaljkama
   Lice koje upravlja vozilom, ili se prevozi u vozilu ili na vozilu

20)

Koliko kolovoznih traka ima put sa jednosmjernim saobraćajem?   Dvije kolovozne trake;
   Jednu kolovoznu traku;
   Više od dvije kolovozne trake.

21)

Šta treba izbjegavati nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Vožnju prilagođenu uslovima koji vladaju na kolovozu
   Nagle pokrete točkom upravljača
   Naglo kočenje i zaustavljanje

22)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Pripremiti se za savladavanje više uzastopnih krivina od kojih je prva udesno
   Učesnike u saobraćaju iza sebe upozoriti desnim pokazivačem pravca

23)

Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?   Na blizinu dijela puta gdje je uz kolovoz neutvrđena bankina
   Na blizinu dijela puta gdje je zaleđen kolovoz

24)

Kako ćete postupiti nailaskom na ovoj saobraćajni znak?   Nastaviti kretanje vozilom jer imam prvenstvo prolaza
   Smanjiti brzinu kretanja vozila i po potrebi zaustaviti vozilo
   Propustiti vozila iz suprotnog smjera

25)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo
   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku laku prikolicu

26)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Smanjiti brzinu kretanja vozila i povećavati pažnju
   Predviditi mogućnost nailaska na poledicu na kolovozu
   Povećavati brzinu kretanja vozila

27)

Kojim vozilima je zabranjeno kretanje putem
označenim ovim saobraćajnim znakom?   Bicikli
   Svim motornim vozilima

28)

Kojim vozilima je dozvoljeno kretanje putem
označenim ovim saobraćajnim znakom?   Bicikli, mopedi i laki motocikli
   Motocikli

29)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze opasne materije iznad određene količine
   Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije

30)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Teren uređen za kampovanje u vozilima
   Zabranjeno kampovanje u vozilima

31)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici kojom putanjom
vozač motocikla mora izvršiti radnju skretanja ulijevo?   Putanjom broj 2
   Putanjom broj 1

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u
situaciji kao na slici?   2 – 3 – 1
   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2

33)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 2
   2 – 1

34)

Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora
postupiti vozač vozila broj 1   Propustiti vozilo broj 3, a zatim proći prije vozila broj 2
   Propustiti vozilo broj 3, zatim propustiti vozilo broj 2 i zadnji proći kroz raskrsnicu

35)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   2 – 3 – 4 – 1
   2 – 3 – 1 – 4
   1 – 2 – 3 – 4

36)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
situaciji kao na slici?   5 – 4 – 3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3 – 4 – 5

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3

38)

Kojim vozilima u saobraćajnoj situaciji kao na slici
nije dozvoljen prolaz na raskrsnici?   Vozilo broj 1 i broj 3
   Vozilo broj 4 i broj 2

39)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   4 – 3 – 1 – 2
   3 – 4 – 1 – 2
   4 – 3 – 2 – 1

40)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici
u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   2 – 3 – 1
   3 – 1 – 2