Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Prelaz alkohola u krv (resorpcija alkohola), završi se?   Najkasnije nakon jednog sata od konzumiranja alkohola
   Najkasnije nakon 24 sata od konzumiranja alkohola

2)

Koje radnje nije preporučljivo vršiti za vrijeme upravljanja motornim vozilom u uslovima smanjene vidljivosti?   Kretati se uz desnu ivicu kolovoza;
   Prelaziti u saobraćajnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera.

3)

Koja je najmanja dozvoljena brzina kretanja motornog vozila na autoputu?   40 km/h
   60 km/h

4)

Najveći dozvoljeni poprečni nagib puta iznosi:   10 %
   7 %

5) Da li je vozaču zabranjeno da pretiče vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu, ili koje prelazi pješački prelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu?


   Nije, ukoliko postoje dvije saobraćajne trake u jednom smjeru
   Nije, ukoliko ga pješaci propuštaju
   Zabranjeno je

6)

Kako ćete postupiti sa vozilom u saobraćaju u slučaju da na vozilu otkaže sistem radne kočnice?   Zaustavljate vozilo uz korišćenje pomoćne kočnice i isključujete vozilo iz saobraćaja
   Upravljate vozilom do prvog najbližeg servisa
   Nastavljate upravljati vozilom uz korišćenje pomoćne kočnice

7)

Šta se podrazumijeva pod pojmom „poseban objekat na putu“?   Oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju
   Zaštitne ograde i naplatne rampe

8)

Šta se podrazumijeva pod pojmom „vozilo“?   Svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava
   Svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz lica

9)

U kojoj situaciji za vrijeme upravljanja vozilom vozač nije dužan da postupi na način određen saobraćajnim znakovima:   Ako upravlja putničkim vozilom
   Ako znak nije blagovremeno uočio
   Ukoliko postupa po naredbi ovlaštenog lica

10)

Dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila, naziva se:   Kolovozna traka
   Kolovoz
   Saobraćajna traka

11)

Za osvjetljenje puta vozač motornog vozila u pravilu koristi:   Kratka svjetla
   Duga svjetla

12)

Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova, nakon gašenja „zelenog svjetla“, upaljeno „žuto svjetlo“ ima sljedeće značenje:   Obavezu za sve učesnike u saobraćaju da se kreću naročitom opreznošću
   Zabranu prolaza za sva vozila
   Zabranu prolaza, osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog saobraćajnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti, a da ne prođu taj svjetlosni znak, a za ostale učesnike zabrana prolaza.

13)

Kojim vozilima imate pravo upravljati ukoliko imate vozačku dozvolu B kategorije?   Traktorom
   Triciklom
   Vozilom koje, osim sjedišta za vozača, ima više od osam sjedišta

14)

Da li se na autoput smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće?   Nije regulisano propisom
   Ne
   Da

15)

Kojim postupcima vozač ugrožava bezbjednost saobraćaja?   Ako vozilom upravlja umoran ili bolestan
   Ako vozilom upravlja pod uticajem alkohola i opojnih sredstava
   Ako se vozilom kreće uz desnu ivicu kolovoza

16)

Vozači vozila koja se kreću prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou kad svjetla na prelazu nisu upaljena dužni su to činiti:   Sa naročitom opreznošću
   Sa upaljenim dugim svjetlima
   Uz upotrebu zvučnog znaka upozorenja

17)

Učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala veća materijalna šteta dužan je da:   Bez zaustavljanja nastavi kretanje vozilom sa naročitom opreznošću
   Obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nezgodi
   Sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uviđaj

18)

Vozač koji se zatekne ili naiđe na mjesto saobraćajne nezgode dužan je da na zahtjev ovlaštenog lica:   Preveze lice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove
   Preveze lice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi prema želji povrijeđenog

19)

Ako je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolovozu, na putu sa dvije saobraćajne trake, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila, a vi tom vozilu dolazite u susret, dužni ste:   Zaustaviti vozilo dok djeca ulaze i izlaze iz vozila
   Smanjiti brzinu kretanja vozila i naročitom opreznošću nastaviti kretanje vozilom
   Smanjiti brzinu kretanja vozila i po potrebi zaustaviti vozilo

20)

Svjetlo za vožnju unazad ne smije osvjetljavati put na dužini većoj od:   7,5 m
   10 m

21)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Ukrštanje puteva istog značaja
   Ukrštanje sporednih puteva pod oštrim uglom

22) Tačan naziv saobraćajnog znaka je?


   Pokretni most
   Blizina obale

23)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Zabrana saobraćaja u oba smjera
   Zabrana saobraćaja u smjeru kretanja vozila
   Da se saobraćaj odvija iz suprotnog smjera

24)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Produžetak puta sa prvenstvom prolaza
   Završetak puta ili dijela puta sa prvenstvom prolaza

25)

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Uz povećanu pažnju nastaviti kretanje vozilom, jer imam pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera
   Zaustaviti vozilo i propustiti vozila iz suprotnog smjera

26)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Smanjiti brzinu kretanja vozila
   Povećavati pažnju i očekivati bicikliste
   Povećati brzinu kretanja vozila

27)

Kojim vozilima nije dozvoljeno kretanje putem označenim ovim saobraćajnim znakom?   Vozilima čije je osovinsko opterećenje veće od određenog na znaku
   Vozilima čije je osovinsko opterećenje manje od određenog na znaku

28)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikla bez prikolice i mopeda
   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikla bez prikolice

29)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je?   Zabrana saobraćaja za bicikle
   Zabrana saobraćaja za bicikle i mopede

30)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Obavezno obilaženje sa lijeve strane
   Obavezan smjer

31)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2
   1 – 2 – 3

32)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   1 – 3 – 2
   3 – 1 – 2

33)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   2 – 1 – 3
   1 – 3 – 2
   3 – 2 – 1

34)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3
   1 – 3 – 2

35)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2

36)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   2 – 1 – 3
   3 – 1 – 2
   3 – 2 – 1

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?:   1 – 2 – 3 – 4
   4 – 1 – 2 – 3
   2 – 3 – 4 – 1

38)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3 – 1 – 2
   2 – 1 – 3
   1 – 2 – 3

39)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   3 – 2 – 1
   1 – 2 – 3
   2 – 1 – 3

40)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 3 – 2
   2 – 3 – 1
   3 – 2 – 1