Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Izdata vam je vozačka dozvola za C1 podkategoriju. Kojim vozilima imate pravo upravljati?   Vozilima koja, osim sjedišta za vozača, imaju više od osam sjedišta, a manje od šesnaest sjedišta
   Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500kg, a manja od 7500 kg.

2) Vozačka dozvola koja se izdaje licu starijem od 65 godina života produžava se sa rokom važenja od:


   Tri godine
   Dvije godine
   Deset godina

3)

Ispod slova „L” na tablici kojom se obilježava vozilo za osposobljavanje kandidata za vozača iz upravljanja motornim vozilom upisuje se:   Broj instruktorske dozvole instruktora vožnje
   Registarski broj vozila za koje se tablica koristi

4)

Ispod slova „P” kojim se obilježava vozilo kojim upravlja vozač početnik mora biti ispisan:   Registarski broj vozila
   Broj vozačke dozvole vozača početnika

5)

Najmanja dopuštena dubina kanala na gaznoj površini pneumatika za putnička vozila je:   1 mm.
   1,6 mm.
   2 mm.

6)

Ispred kolskog ulaza u zgradu, dvorište ili garažu vozač ne smije da:   Parkira vozilo
   Zaustavi vozilo

7)

Da li se u saobraćaju smije koristiti vozačka dozvola za koju je izdat duplikat?   Ne
   Da

8) U kom slučaju će vozaču biti oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 30 dana?


   Ako mu, u roku od jedne godine, zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH bude određeno najmanje 7 kaznenih bodova
   Ako mu, u roku od jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, bude određeno najmanje 10 kaznenih bodova

9) Laka prikolica je:


   Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
   Priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 1.250 kg

10) Učestalost treptanja pokazivača smjera treba, u pravilu, iznositi:


   Najmanje 60 odnosno najviše 90 treptaja u minuti
   Najmanje 60 odnosno najviše 120 treptaja u minuti
   60 treptaja u minuti

11)

Prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera je:   Preticanjе
   Mimoilaženjе

12)

Svjetlosni snop „kratkog svjetla“ osvjetljava put u dužini od:   Najmanje 35 a najviše 70 m
   Najmanje 40 a najviše 80 m

13)

Rok važenja vozačke dozvole, u pravilu, je:   Tri godine, od dana izdavanja, odnosno produženja njenog važenja
   Pet godina, od dana izdavanja, odnosno produženja njenog važenja
   Deset godina, od dana izdavanja, odnosno produženja njenog važenja

14)

Da li se u zatvorenom prostoru vozila koje se ne može otvoriti iznutra smiju prevoziti lica?   Da
   Ne

15)

Kazneni bodovi se evidentiraju u evidenciji vozača na osnovu:   Konačnog i izvršnog prekršajnog naloga odnosno pravosnažnog sudskog rješenja
   Rješenja MUP-a gdje se vozač vodi u evidenciji

16)

Vozački ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozačа kategorije B polaže se:   Na poligonu, a zatim na javnom putu u gradu
   Na javnom putu u gradu

17) Ako vozač motornog vozila i poslije druge provjere poznavanja saobraćajnih propisa ne pokaže dovoljno znanje, ne može da pristupi daljnjoj provjeri dok ne istekne rok od:


   30 dana od dana posljednje provjere
   Dva mjeseca od dana posljednje provjere

18)

Da li vozilo auto-škole u kojem se obavlja osposobljavanje i polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju B mora imati u opremi i aparat za gašenje požara?   Da
   Ne

19)

Najveća dozvoljena količina alkohola u krvi za vozače koji imaju manje od 3 godine vozačkog iskustva je:   0,0 g/kg
   0,3 g/kg
   0,5 g/kg

20)

Međunarodna vozačka dozvola izdata u BiH:   Može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji BiH
   Ne može se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji BiH

21)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Staza kojom se moraju kretati bicikli
   Biciklistička staza
   Zabrana kretanja za bicikle

22) Tačan naziv saobraćajnog znaka je:


   Zabrana održavanja sportskih priredbi na putu
   Prevrtanje ili iskliznuće vozila sa kolovoza

23)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Obavezno zaustavljanje
   Nailazak na put sa prvenstvom prolaza

24)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Najveće odstojanje između vozila
   Najmanje odstojanje između vozila

25)

Tačan naziv saobraćajnog znaka je:   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila
   Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim mopeda

26)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću
   Smanjiti brzinu kretanja vozila tako da se u slučaju potrebe može blagovremeno izvršiti radnja kočenja i zaustavljanja
   Nastaviti kretanje vozilom bez smanjenja brzine kretanja


27) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Dozvoljeni smjer
   Put sa jednosmjernim saobraćajem
   Obavezno obilaženje sa desne strane

28)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno smanjiti brzinu kretanja vozila ispod 30 km/h
   Nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću u dužini od 30 km
   Nastaviti kretanje vozilom pri čemu je najmanja dopuštena brzina kretanja vozila 30 km/h

29)

Kako treba postupiti nailaskom na ove oznake na kolovozu?   Obavezno izvršiti radnju skretanja udesno
   Zaustaviti se po potrebi i propustiti pješake na obilježenom pješačkom prelazu
   Zaustaviti se po potrebi i propustiti vozila koja se kreću na putu sa prvenstvom prolaza

30)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Obavezno zaustaviti vozilo
   Nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću
   Prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da se, u slučaju potrebe, može blagovremeno zaustaviti vozilo

31)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako upravljate plavim automobilom?   Proći prvi jer sam sa desne strane
   Proći prvi jer skrećem udesno
   Zaustaviti se i propustiti crveno vozilo

32) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako imate namjeru proći raskrsnicu?


   Obavezno se zaustaviti, bez obzira ima li vozila sa lijeve strane u raskrsnici
   Nastaviti kretanje bez zaustavljanja jer me vozači vozila u raskrsnici moraju propustiti
   Zaustaviti se po potrebi, radi propuštanja vozila koja su već u raskrsnici, a potom proći kroz raskrsnicu

33) Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom dolaska na raskrsnicu?


   Nastaviti kretanje jer ne mijenjam smjer kretanja vozila
   Propustiti motocikl
   Proći prije vozila koje dolazi iz suprotnog smjera

34) Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom dolaska na raskrsnicu?


   Proći prvi kroz raskrsnicu
   Proći drugi kroz raskrsnicu, nakon propuštanja bijelog vozila
   Proći posljednji kroz raskrsnicu

35)

Kako trebate postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici prilikom dolaska na raskrsnicu?   Zaustaviti se i propustiti oba vozila;
   Proći prvi kroz raskrsnicu jer sam cvenom vozilu sa desne strane;
   Propustiti crveno vozilo, a zatim proći kroz raskrsnicu istovremeno sa autobusom.

36)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici, vozač kamiona prilikom vršenja radnje kretanja vozilom unazad mora da se kreće:   Linijama broj 1 i broj 2
   Linijom broj 2
   Linijom broj 1

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   Autobus, kamion, motocikl
   Motocikl, autobus, kamion
   Motocikl i kamion istovremeno, pa autobus
   Motocikl, kamion, autobus


38) Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?


   Tramvaj, a zatim istovremeno putnički automobil i motocikl
   Motocikl, putnički automobil, tramvaj
   Motocikl, tramvaj, putnički automobil

39) Koje vozilo će u saobraćajnoj situaciji kao na slici posljednje proći kroz raskrsnicu?


   Motocikl
   Policijsko vozilo koje drugom policijskom vozilu dolazi sa desne strane
   Policijsko vozilo koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza

40)

Kojoj vrsti saobraćajnih znakova pripada postavljeni saobraćajni znak na slici?   Znakovima opasnosti
   Znakovima obavještenja
   Znakovima izričitih naredbi