Važno:
1.Testovi za B kategoriju, ukupno 475 pitanja, po jednom testu 40 pitanja-nose 120 bodova
2.Dodatak testova za C,D kategoriju ukupno 50 pitanja, po jednom testu 10 pitanja-nose 20 bodova
3.Dodatak testova za MOPED kategoriju ukupno 65 pitanja, po jednom testu 30 pitanja-nose 100 bodova
1)

Pod pojmom „najveća dozvoljena masa“ vozila je:   Ukupna masa vozila
   Masa vozila zajedno sa njegovom nosivošću

2)

Motornim vozilom smije da se vuče samo priključno vozilo koje:   Nije teže i duže od vučnog vozila
   Spada u istu kategoriju vučnog vozila
   Bitno ne umanjuje stabilnost vučnog vozila

3)

Pješak može preći put mimo obilježenog pješačkog prelaza ako je on udaljen više od:   50 m.
   100 m.

4)

Lice koje ima pravo da upravlja motornim vozilom bez posjedovanja vozačke dozvole je:   Kandidat za vozača za vrijeme osposobljavanja, u prisustvu instruktora vožnje koji ga osposobljava
   Svako lice prije navršenih 18 godina života, koje je zdravstveno sposobno za samostalno upravljanje vozilom u saobraćaju

5) Privremena registracija vozila važi:


   najduže 6 mjeseci i može se, iz opravdanih razloga, produžiti najduže za još 6 mjeseci
   najduže jednu godinu i može se, iz opravdanih razloga, produžiti najduže za još jednu godinu

6)

Troškove premјeštanja vozila, u slučajevima kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na mjestima gdje je to zabranjeno, snose:   Organ nadležan za unutrašnje poslove ili organizacija kojoj je povjereno premještanje vozila
   Vlasnik ili vozač vozila

7)

Da li na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba smjera na kome postoje samo dvije saobraćajne trake moraju biti izvučene ivične linije?   Ne, osim na magistralnim putevima
   Da

8)

Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra, najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila, najisturenija tačka tereta na vozilu mora biti označena:   Tablom kvadratnog oblika dimenzije 50x50 cm reflektujuće narandžaste i bijele boje
   Crvenom tkaninom
   Crvenom tkaninom i uključivanjem svih pokazivača smjera

9) Da li oznake na kolovozu spadaju u saobraćajne znakove?


   Ne
   Da

10) Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila ako se vuče pomoću užeta mora iznositi:


   Od 3 m do 5 m.
   Preko 2 m.
   Manje od 3 m.

11) Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na raskrsnici i na razdaljini od najbliže ivice poprečnog kolovoza manjoj od:


   3 m.
   5 m.
   15 m.

12)

Lice koje upravlja zaprežnim vozilom je?   Vozač vozila koje vuče upregnuta životinja
   Vozač motornog vozila

13)

Saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je:   Obilježeni uzdužni dio kolovoza na autoputevima i na određenim mjestima na putevima višeg ranga, kao i u tunelima i galerijama, namijenjena za prinudno zaustavljanje vozila
   Obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prevoza putnika, kad su u vozilu putnici

14)

Da li je dozvoljeno preticati niz vozila koji čine dvije radne mašine, jedan traktor i dva bicikla?   Dozvoljeno je
   Nije dozvoljeno

15)

Gas, kao pogonsko gorivo za vozila, je:   Ukapljeni naftni gas, smjesa propana i butana (LPG)
   Svako pogonsko gorivo dovoljnog stepena isparavanja
   Komprimirani prirodni gas (CNG)

16) U kojem slučaju će vozaču biti oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana?


   Ako mu, u roku od jedne godine, zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH bude određeno najmanje 10 kaznenih bodova
   Ako mu, u roku od dvije godine, zbg učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ponovo bude određeno najmanje 10 kaznenih bodova

17) Radnja preticanja i obilaženja se, po pravilu, obavlja:


   Sa obje strane, vozilom kojim se pretiče ili obilazi
   Sa lijeve strane vozila koje se pretiče ili obilazi
   Sa desne strane vozila koje se pretiče ili obilazi

18) Da li vozač koji upravlja vozilom kroz tunel smije da zaustavi vozilo u tunelu?


   Da
   Ne
   Da, ako uključi uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera

19) Da li je vučenim vozilom, osim lica koje upravlja vučenim vozilom, dozvoljeno prevoziti druga lica?


   Ne
   Da

20)

Koja vozila ne smiju da se kreću autoputem?   Vozila koja se prema odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ne smatraju motornim vozilima
   Vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama mogu da se kreću brzinom većom od 40 km/h

21) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Zabrana kretanja za bicikliste i pješake;
   Razdvojena staza za pješake i bicikliste, kojom je zabranjeno kretanje drugih učesnika u saobraćaju,
   Staza za kretanje pješaka, bicikla i motocikla.

22)

Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?   Povećati brzinu kretanja vozila;
   Prilagoditi brzinu kretanja vozila uslovima i stanju na putu jer postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila.

23) Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?


   Mjesto na putu gdje je postavljeno preventivno ulegnuće kao objekat koji se koristi za smirivanje saobraćaja
   Mjesto na putu gdje je postavljena preventivna izbočina kao objekat koji se koristi za smirivanje saobraćaja.

24)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak? (više tačnih odgovora)   Blizina mjesta na kojem se izvode radovi ili na kojem je prepreka na putu
   Približavanje mjestu na kojem je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima
   Smjer i način preusmjeravanja saobraćaja

25)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Blizina dijela puta na kojem se često događaju saobraćajne nezgode
   Blizina dijela puta na kojem se dogodila saobraćajna nezgoda

26)

Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?   Na blizinu tramvajske pruge
   Na blizinu prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja je obezbijeđena branicima ili polubranicima
   Na blizinu prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja nije obezbijeđena branicima ili polubranicima

27)

Na koju opasnost upozorava ovaj saobraćajni znak?   Na blizinu dijela puta na kojem su česte duže kolone vozila u kretanju
   Na blizinu dijela puta na kojem u određenim uslovima saobraćaja ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila

28)

Dva crvena trepćuća svjetla koja se naizmjenično pale na
saobraćajnom znaku postavljenom prije prelaza puta preko
željezničke pruge u nivou, kao na slici, upozoravaju na:   Približavanje voza
   Spuštanje branika ili polubranika
   Mjesto na putu gdje se izvode radovi

29)

Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?   Blizina i položaj puta koji nema izlaza (slijepi put)
   Zabrana skretanja ulijevo

30) Šta zabranjuje ovaj saobraćajni znak?


   Parkiranje vozila
   Samo zaustavljanje vozila
   Zaustavljanje i parkiranje vozila

31)

U saobraćajnoj situaciji kao na slici, plavi putnički automobil:   Ne čini prekršaj jer je prelaz preko pruge regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima
   Čini prekršaj

32)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ukoliko automobilom skrećete udesno?    Propustiću biciklistu, a zatim vršim radnju skretanja udesno
   Vozim istovremeno sa biciklistom

33) Kako treba postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?


   Povećati brzinu kretanja vozila
   Obratiti pažnju na postupke vozača vozila iz suprotnog smjera
   Povećati pažnju i prije vozila iz suprotnog smjera proći dionicu na kojoj je suženje puta

34)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Propustiti crveni automobil
   Proći kroz raskrsnicu prije crnog automobila
   Proći kroz raskrsnicu prije crvenog automobila

35)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Propustiti autobus
   Propustiti motocikl
   Proći kroz raskrsnicu prije autobusa

36)

Kako ćete postupiti u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako na raskrsnici skrećete ulijevo dok je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo?   zaustaviti se prije raskrsnice
   propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera

37)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   1 – 2 – 3
   3 – 1 – 2
   2 – 1 – 3

38) U saobraćajnoj situaciji kao na slici pravilno skretanje udesno vrši:


   Samo žuto vozilo
   Samo plavo vozilo
   Nijedno vozilo
   Oba vozila


39)

Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?   Tramvaj, autobus, putnički automobil
   Autobus, tramvaj, putnički automobil
   Autobus, putnički automobil, tramvaj

40)

Kako ćete postupiti ako se za vrijeme upravljanja vozilom nađete u saobraćajnoj situaciji kao na slici?   Zaustaviti vozilo
   Zvučnim znakom upozoriti pješake na opasnost
   Nastaviću kretanje jer nema obilježenog pješačkog prelaza